Stockholm ett motståndskraftigt tekniskt nav

Stockholm stor inom techsektorn i Europa

Tekniskt nav i Stockholm

Vad gör Stockholm till ett motståndskraftigt tekniskt nav?

Stockholm, Sveriges huvudstad. Här finns det enorma möjligheter och chans till upplevelser. Tekniken går ständigt framåt i vårt samhälle och i Stockholm ligger man i framkant inom många olika områden. Sverige är bland annat känt för Volvo, IKEA och ABBA men ett annat område där vi uppnår globalt erkännande idag är inom techsektorn.

Idag är vi ett tekniksamhälle
Oavsett inom vilket område, är vi idag ett tekniksamhälle. Vi vill att saker ska gå smidigt och snabbt där tekniken hela tiden utvecklas till förbättringar. Det gäller allt från smarta lösningar, plattformar för onlinespel till elbilar och klimatfrågor.

Stockholm Technav

Stockholm populärt tekniskt nav
Tekniksektorn blomstrar och tekniken tar hela tiden nya steg framåt och investeringarna ökar. Stockholm tillhör tillsammans med London, Paris, Berlin och Amsterdam de fem mest attraktiva naven i Europa.

Det är inom främst digitalisering som Stockholm tidigare stått sig högt men även andra områden och ämnen såsom exempelvis klimatet är högst aktuellt. Enligt Global Innovation Index är Sverige ett av de sällsynta länder som konsekvent rankas som en av de tre mest innovativa länderna i världen. I den senaste rankningen klassade Bloomberg Innovation Index, Sverige, som det femte mest innovativa landet i hela världen.

När det kommer till tech hubs per capita ligger Stockholm på andra plats i världen efter Silicon Valley. I Sverige finns Kista Science City som är Europas största IKT kluster och det tredje största i världen. Detta är egentligen inget som förvånar med tanke på ledande webb innovationer som kommer från landet såsom King, Klarna, Skype, Truecaller och Mojang.

Sverige är en av de mest avancerade marknaderna när det gäller energiomställning. Vi är ett av de länder i Europa som har högsta andelen förnybar energi i vår elproduktion, såsom vattenkraft och vindkraft. Målet är 65 % förnybar energi till konsumtion 2030 och 100 % till 2040.

Stockholm är bas för många framgångsrika företag
Stockholm är idag redan nav för 35 enhöringsföretag. Här inkluderas bland annat Klarna; köp-nu-betala sen men även streamingtjänsten Spotify. Andra exempel på stora företag som är grundade här är King och iZettle. Andra något nyare företag inom tekniksektorn som du kanske har hört talas om är LEIA som är en hälsoapp som hjälper till efter graviditet. Ett annat exempel är klimatfokuserade Doconomy och ClimateViewr.

Det finns många startup företag som satsar just i Stockholm. Impact startups startar sin verksamhet för att kunna lösa ett samhällsproblem med målet att skapa en positiv förändring.

Ett av de mest uppskattade startup företagen inkluderar bland annat Polestar; elbilsmärke, Oatly; mycket populär växtbaserad dryck, North Volt; Litiumbatteri tillverkare samt Re:Newcell som tillhandahåller biologiskt nedbrytande råvaror och återvinning för mode.

Hur har Stockholm lyckats bli ett tekniskt nav?
Genom Home PC Reformen på slutet av 1990-talet, fick många svenska invånare chans att skaffa sin första PC. Reformen samt en tidig statlig satsning på internettillgång, gjorde att det såddes frön och idéer för många framtida tekniska entreprenörer. Möjligheten till att även låginkomsthushåll fick möjligheten till att införskaffa dator samt tidiga investeringar för internetuppkoppling är två förklaringar till varför Stockholm blivit en så attraktiv plats för företag, nya idéer och innovationer.

Det finns ett socialt skyddsnät i Sverige med ersättning till den vars företag misslyckas eller som förlorar sitt arbete. Detta har gjort att fler personer har vågat satsa. En annan bidragande faktor är att regeringen satsar mer än en procent av BNP på utveckling och forskning.

Sverige har vuxit fram som en kämpe för innovation med starka investeringar och ett varmt välkomnande för innovatörer som vågar ta plats samt öppenhet för mångfald, har lett landet framåt. Något som mer spelar in är landets geografiska läge och öppenheten mot resten av världen. Detta har haft inverkan på innovationsförmågan och framgången i landet och det tros fortsätta på detta sätt även i framtiden.

Teknisk nav i Stockholm

Museum i Stockholm
Ett av de museum i Stockholm som man kan tycka hamnar inom teknikens värld är "Paradox Museet" Det är dock inte tekniken som gör att museet har blivit känt utan de exceptionellt designade konceptet för att förvirra hjärnan och dina sinnen. Ett annat museum inom tekniken som däremot är inom teknik är "Teknikmuseet". Där kan du titta på utställningar, experimentera och upptäcka mycket annat inom tekniken. Övriga museum att besöka i Stockholm finns inom många andra områden.

Förbättra upplevelser kopplade till naturturism och friluftsliv.
Kan kanske tekniken hjälpa till att minska konflikter kring friluftsliv och naturturism? Ett nytt treårigt forskningsprojekt "projektet VIMAS" kan kanske ge svaret på den frågan. I projektet samverkar Mittuniversitetet med universitet i fem andra europeiska länder som sträcker sig fram till år 2026. I projektet skall man ta fram mer tillförlitliga mätmetoder som beskriver de upplevelsevärden en viss plats eller miljö har upplevts från flertalet besökare. Det skall samlas in data kring själva naturupplevelsen i sig. Det blir spännande att följa!

Go City Stockholm Pass
Stockholm nöjen
Stockholm matkryssningar
Stockholm nöjespaket
Top